Zoznam nehnuteľností

Kontakty

emReality, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, office: +421 948 838 800, emreality@emreality.sk

emReality, s.r.o., kancelária Bratislava, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava

Makléri

Mgr. Martin Poláček
Kancelária Žilina
Mobil: 0948 346 366
Email:
polacek@emreality.sk
Tomáš Altus
Kancelária Bratislava
Mobil: 0903 233 484
Email:
tomas.altus@emreality.sk

Fakturačné údaje

emReality s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO: 46793674, DIČ: 2023687501, IČ DPH: 2022364575

Číslo účtu: 3199948651/0200, IBAN: SK76 0200 0000 0031 9994 8651

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka 57173/L